دسته بندی ها

اخبار بیست و نهمین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران

به اطلاع علاقمندان می رساند انتشارات سیمای دانش مانند سالهای گذشته در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب از تاریخ 1395/02/15 لغایت 1395/02/25 حضوری فعال خواهد داشت و کلیه کتابهای منتشره جدید و قدیم موجود این انتشارات در معرض بازدید و فروش برای شما …