دسته بندی ها

کتاب های ANSYS- FLUENT

ناشر: نص
نویسنده:
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶,۱۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۲۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶,۲۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان
۱۴,۸۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان