دسته بندی ها

کتاب های تحقیق در عملیات

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
ناشر: نگاه دانش
نویسنده:
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان