دسته بندی ها

کتاب های پایتون

ناشر: نشر نص
نویسنده:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
۳۴۰,۰۰۰ تومان
ناشر: طلوع فن
نویسنده:
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
مترجم:
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان