دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی - هوش مصنوعی -شبکه عصبی -سیستم های خبره

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
ناشر: سبزان
نویسنده:
۳۲۸,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
ناشر: وینا
نویسنده:
۸۲,۰۰۰ تومان