دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی - هوش مصنوعی -شبکه عصبی -سیستم های خبره

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۸۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
ناشر: نسل روشن
نویسنده:
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان