دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی - هوش مصنوعی -شبکه عصبی -سیستم های خبره

۲۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
۶۴,۰۰۰ تومان
۴۸,۵۰۰ تومان