دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی - هوش مصنوعی -شبکه عصبی -سیستم های خبره

۲۸۴,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
ناشر: سبزان
نویسنده:
۳۲۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان