دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی - هوش مصنوعی -شبکه عصبی -سیستم های خبره

۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
ناشر: وینا
نویسنده:
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان