دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی - هوش مصنوعی -شبکه عصبی -سیستم های خبره

ناشر: وینا
نویسنده:
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ناشر: نسل روشن
نویسنده:
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان