دسته بندی ها

کتاب های اینترنت - شبکه های حسگر بی سیم - اشیاء

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان