دسته بندی ها

کتاب های اینترنت - شبکه های حسگر بی سیم - اشیاء

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان