دسته بندی ها

کتاب های سیستم های عامل -لینوکس -توزیع شده

ناشر: ناقوس
نویسنده:
۷۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۹۸۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
۹۹,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان