دسته بندی ها

کتاب های سیستم های عامل -لینوکس -توزیع شده

ناشر: ناقوس
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان
۵۲,۵۰۰ تومان
ناشر: نص
نویسنده:
۱۹,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان