دسته بندی ها

کتاب های سیستم های عامل -لینوکس -توزیع شده

ناشر: ناقوس
نویسنده:
۷۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹۵,۰۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان