دسته بندی ها

کتاب های SQL - رایانش ابری - HTML

ناشر: دانشگاهی کیان
نویسنده:
۱۶۵,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۲۲۵,۰۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
مترجم:
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۲,۷۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
ناشر: پندار پارس
نویسنده:
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان