دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

ناشر: بهار سبز
نویسنده:
مترجم:
۱۴۹,۰۰۰ تومان
ناشر: پناه
نویسنده:
۱۶۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان