دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

۹۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان