دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

ناشر: آدینه
نویسنده:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۲۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ناشر: بهار سبز
نویسنده:
مترجم:
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۸۴,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۶۰۰ تومان
ناشر: پناه
نویسنده:
۱۹۸,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان