دسته بندی ها

کتاب های مهندسی نرم افزار

۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۵۲,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۴۵,۰۰۰ تومان