دسته بندی ها

کتاب های مهندسی نرم افزار

۲۷۷,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۳۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۵۲,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۴۵,۰۰۰ تومان