دسته بندی ها

کتاب های مهندسی نرم افزار

۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۴۵,۰۰۰ تومان