دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۴۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۲۳,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان