دسته بندی ها

کتاب های پایتون

ناشر: علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: نوآور
نویسنده:
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
ناشر: نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان