دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی - هوش مصنوعی -شبکه عصبی -سیستم های خبره

۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
ناشر: وینا
نویسنده:
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
ناشر: نسل روشن
نویسنده:
۵۵,۰۰۰ تومان