دسته بندی ها

کتاب های برنامه نویسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
مترجم:
۷۵,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۶۵,۰۰۰ تومان
ناشر: نص
نویسنده:
مترجم:
۲۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
ناشر: نص
نویسنده:
مترجم:
۲۹,۰۰۰ تومان