دسته بندی ها

کتاب های مدیریت پروژه

۳۰,۰۰۰ تومان
ناشر: سها دانش
نویسنده:
مترجم:
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۹,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۳۲,۷۰۰ تومان
ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:
۳۵,۰۰۰ تومان