منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های کامبیز حیدرزاده

کتاب تئوری های بازاریابی

تئوری های بازاریابی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی خلاق

بازاریابی خلاق

ناشر: انتشارات حکیم باشی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

مدیریت استراتژیک بازاریابی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان