منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های کامبیز حیدرزاده

کتاب اصول فروش

اصول فروش

ناشر: انتشارات تمدن علمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده (خریدن,داشتن و بودن)

رفتار مصرف کننده (خریدن,داشتن و بودن)

ناشر: بازاریابی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تئوری های بازاریابی

تئوری های بازاریابی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب جعبه ابزار بازاریابی

جعبه ابزار بازاریابی

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۴۵۰ تومان

کتاب ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی - نشانه ها و راه حل ها

ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی - نشانه ها و راه حل ها

ناشر: انتشارات حکیم باشی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۵۷۰ تومان

کتاب فیلیپ کاتلر به سوالات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می دهد

فیلیپ کاتلر به سوالات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می دهد

ناشر: انتشارات حکیم باشی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب بی نظمی در بازاریابی

بی نظمی در بازاریابی

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب جعبه ابزار بازاریابی

جعبه ابزار بازاریابی

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب بازاریابی خلاق

بازاریابی خلاق

ناشر: انتشارات حکیم باشی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب ابتکار اجتماعی در بازاریابی

ابتکار اجتماعی در بازاریابی

ناشر: انتشارات حکیم باشی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

مدیریت استراتژیک بازاریابی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب مسیر خود را به سوی رشد بازاریابی کنید

مسیر خود را به سوی رشد بازاریابی کنید

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۲۲۰ تومان