منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های نیلوفر جعفری پورشورغینی

کتاب پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۵۰۰ تومان

کتاب پروژه های تولید انرژی خانگی

پروژه های تولید انرژی خانگی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۵۱۰ تومان

کتاب راهنمای تولید انرژی خانگی

راهنمای تولید انرژی خانگی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای کامل و کاربردی الکترونیک

راهنمای کامل و کاربردی الکترونیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۴۰۰ تومان

کتاب الکترونیک به زبان ساده

الکترونیک به زبان ساده

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مدارهای سرگرم کنندۀ آی سی 555

مدارهای سرگرم کنندۀ آی سی 555

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سادۀ نصب تجهیزات خورشیدی

راهنمای سادۀ نصب تجهیزات خورشیدی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان