منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های ناصر سلطانی

کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود (جلد اول)

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان