منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مهندس هیلدا کشتکار

کتاب مهندسی انرژی باد

مهندسی انرژی باد

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان