منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مهسا خاک سفیدی

کتاب برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هم افزایی مهندسی ارزش با شش سیگما ناب

هم افزایی مهندسی ارزش با شش سیگما ناب

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان