منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مهدی ملک پور

کتاب انرژی های نو و تجدید پذیر - انرژی باد

انرژی های نو و تجدید پذیر - انرژی باد

ناشر: برگا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب گرمایش از کف تشعشعی

گرمایش از کف تشعشعی

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی

ناشر: برگا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان