منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مهدی ملک پور

کتاب توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب گرمایش از کف تشعشعی

گرمایش از کف تشعشعی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی

ناشر: برگا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان