منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مصطفی عباس زادگان

کتاب مبانی طراحی شهری

مبانی طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب رویکردی به سوی طراحی شهری

رویکردی به سوی طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان