منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های محمد مقیمان

کتاب احتراق (ویرایش سوم)

احتراق (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان

کتاب محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات (به انضمام نرم افزار teach)

محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات (به انضمام نرم افزار teach)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان