منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های محمدرضا علیرضایی

کتاب آشنایی با تحقیق در عملیات - ویرایش هفتم

آشنایی با تحقیق در عملیات - ویرایش هفتم

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان