منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مجتبی شایسته

کتاب مرجع کاربردی پایپینگ - شناخت اجزاء، طراحی و نقشه کشی

مرجع کاربردی پایپینگ - شناخت اجزاء، طراحی و نقشه کشی

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان