منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های علیرضا زارع پور

کتاب چگونه برنامه بنویسیم C

چگونه برنامه بنویسیم C

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی با نرم افزار verilog

مدار منطقی با نرم افزار verilog

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های توزیعی (اصول و روشها)

سیستم های توزیعی (اصول و روشها)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان