منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های سعید محمدی

کتاب پمپ های سانتریفیوژ

پمپ های سانتریفیوژ

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب پروژه های خورشیدی

پروژه های خورشیدی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۰۰ تومان

کتاب انرژی باد

انرژی باد

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب کلکتور خورشیدی

کلکتور خورشیدی

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان