منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های سعید جهانیان

کتاب روش شناسی علم مدیریت

روش شناسی علم مدیریت

ناشر: انتشارات مرکز دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان