منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های رضا بصیری مژدهی

کتاب ارزش طراحی شهری

ارزش طراحی شهری

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب منشور نوشهر گرایی

منشور نوشهر گرایی

ناشر: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۹۰۰ تومان

کتاب معماری (فرم، ضا، نظم)

معماری (فرم، ضا، نظم)

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان