منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های رضا بصیری مژدهی

کتاب ارزش طراحی شهری

ارزش طراحی شهری

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تهیه طرح های جامع فضایی موفق

تهیه طرح های جامع فضایی موفق

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب منشور نوشهر گرایی

منشور نوشهر گرایی

ناشر: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۵۱۰ تومان

کتاب معماری (فرم، ضا، نظم)

معماری (فرم، ضا، نظم)

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان