منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های رامین تابان

کتاب نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی تهویه مطبوع

مرجع کاربردی تهویه مطبوع

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب ترسیم فرایندی خلاقانه

ترسیم فرایندی خلاقانه

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب اسکیس هایی از ژاپن

اسکیس هایی از ژاپن

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع برای معماران

تهویه مطبوع برای معماران

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع برای مراکز آموزشی

تهویه مطبوع برای مراکز آموزشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان