منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های رامین تابان

کتاب مرجع کاربردی تهویه مطبوع

مرجع کاربردی تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب ترسیم فرایندی خلاقانه

ترسیم فرایندی خلاقانه

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس هایی از ژاپن

اسکیس هایی از ژاپن

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع برای معماران

تهویه مطبوع برای معماران

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع برای مراکز آموزشی

تهویه مطبوع برای مراکز آموزشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان