منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های راضیه رضازاده

کتاب مبانی طراحی شهری

مبانی طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ شکل شهر

تاریخ شکل شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب معماری زمینه گرا

معماری زمینه گرا

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان