منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های حمیده فرهمندیان

کتاب ارزش طراحی شهری

ارزش طراحی شهری

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تهیه طرح های جامع فضایی موفق

تهیه طرح های جامع فضایی موفق

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان