منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های حمیدرضا عامری سیاهویی

کتاب طراحی عاری از جرم - ایجاد منطقه های امن و پایدار

طراحی عاری از جرم - ایجاد منطقه های امن و پایدار

ناشر: انتشارات میزان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب شناسایی سبک های معماری

شناسایی سبک های معماری

ناشر: انتشارات کاوش پرداز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان