منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های حمیدرضا باغانی

کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تابش - جلد اول

آشکارسازی و اندازه گیری تابش - جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان