منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های حسن دانائی فرد

کتاب نظریه سازمان مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن

نظریه سازمان مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه های سازمان دولتی

نظریه های سازمان دولتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان