منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های جمشید نجف پور

کتاب پیشرانه ها و مواد منفجره - گرمایشی احتراق

پیشرانه ها و مواد منفجره - گرمایشی احتراق

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان