منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های امیر میکائیل زاده

کتاب پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۵۰۰ تومان

کتاب خودآموز الکترونیک برای بچه ها

خودآموز الکترونیک برای بچه ها

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۹۱۰ تومان

کتاب آزمایش های شگفت انگیز فیزیک با وسایل دور ریز

آزمایش های شگفت انگیز فیزیک با وسایل دور ریز

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب 50 مدار کاربردی و سرگرم کننده الکترونیک

50 مدار کاربردی و سرگرم کننده الکترونیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۶۰۰ تومان