منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های احمد پوراحمد

کتاب روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب شهرهای در سایه

شهرهای در سایه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان