منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های ابراهیم محمودآبادی

کتاب برنامه ریزی خطی

برنامه ریزی خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۹۰ تومان