منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب سیستم های تبخیری و کولرهای آبی

سیستم های تبخیری و کولرهای آبی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کامل نرم افزار rhvac.chvac

راهنمای کامل نرم افزار rhvac.chvac

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۷۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع در بادگیر های سنتی ایران

تهویه مطبوع در بادگیر های سنتی ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هندبوک ASHRAE (جلد اول:سیستم های تهویه مطبوع و گرمایش)

هندبوک ASHRAE (جلد اول:سیستم های تهویه مطبوع و گرمایش)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد و مهندسی انتخاب پمپ

کاربرد و مهندسی انتخاب پمپ

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع و خانگی صنعتی

تهویه مطبوع و خانگی صنعتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های کنترل تهویه مطبوع

سیستم های کنترل تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول لوله کشی (همراه با پرسش و پاسخ)

اصول لوله کشی (همراه با پرسش و پاسخ)

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب هندبوک ASHRAE(کاربردهای گرمایش,سرمایش و تهویه مطبوع) جلد اول

هندبوک ASHRAE(کاربردهای گرمایش,سرمایش و تهویه مطبوع) جلد اول

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویه مطبوع جلد دوم

گرمایش و تهویه مطبوع جلد دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویه  مطبوع جلد اول

گرمایش و تهویه مطبوع جلد اول

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای لوله کشی

راهنمای لوله کشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای سیستم های سرد کننده

راهنمای سیستم های سرد کننده

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان