منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب تهویه مطبوع و خانگی صنعتی

تهویه مطبوع و خانگی صنعتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویه مطبوع جلد دوم

گرمایش و تهویه مطبوع جلد دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویه  مطبوع جلد اول

گرمایش و تهویه مطبوع جلد اول

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای لوله کشی

راهنمای لوله کشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سیستم های سرد کننده

راهنمای سیستم های سرد کننده

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان