منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب برج های خنک کننده

برج های خنک کننده

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۳۰۰ تومان

کتاب لوله های پی.وی.سی

لوله های پی.وی.سی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع

راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۹۰۰ تومان

کتاب تجهیزات تهویه مطبوع

تجهیزات تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های تبخیری و کولرهای آبی

سیستم های تبخیری و کولرهای آبی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کامل نرم افزار rhvac.chvac

راهنمای کامل نرم افزار rhvac.chvac

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۷۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع در بادگیر های سنتی ایران

تهویه مطبوع در بادگیر های سنتی ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هندبوک ASHRAE (جلد اول:سیستم های تهویه مطبوع و گرمایش)

هندبوک ASHRAE (جلد اول:سیستم های تهویه مطبوع و گرمایش)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد و مهندسی انتخاب پمپ

کاربرد و مهندسی انتخاب پمپ

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع و خانگی صنعتی

تهویه مطبوع و خانگی صنعتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های کنترل تهویه مطبوع

سیستم های کنترل تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول لوله کشی (همراه با پرسش و پاسخ)

اصول لوله کشی (همراه با پرسش و پاسخ)

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب هندبوک ASHRAE(کاربردهای گرمایش,سرمایش و تهویه مطبوع) جلد اول

هندبوک ASHRAE(کاربردهای گرمایش,سرمایش و تهویه مطبوع) جلد اول

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویه مطبوع جلد دوم

گرمایش و تهویه مطبوع جلد دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویه  مطبوع جلد اول

گرمایش و تهویه مطبوع جلد اول

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای لوله کشی

راهنمای لوله کشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان