منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب طراحی سیستم های تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier v4.5

طراحی سیستم های تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier v4.5

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب فن ها و کمپرسورهای جریان محوری

فن ها و کمپرسورهای جریان محوری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات نما
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه (آب گرم)

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه (آب گرم)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای سریع طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی

راهنمای سریع طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی کانال - بر اساس استانداردهای ASHRAE و SMACNA

راهنمای طراحی کانال - بر اساس استانداردهای ASHRAE و SMACNA

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب توربین های بخار و گاز

توربین های بخار و گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب سوالات چهارگزینه ای تاسیسات تهویه و تبرید

سوالات چهارگزینه ای تاسیسات تهویه و تبرید

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب جزئیات معماری استخر - جلد اول

جزئیات معماری استخر - جلد اول

ناشر: انتشارات طراحان هنر
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روشهای نوین تهویه مطبوع

روشهای نوین تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی عمومی تاسیسات

نقشه کشی عمومی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب فرهنگ تأسیسات ساختمان

فرهنگ تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان