منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب سوالات چهارگزینه ای تاسیسات تهویه و تبرید

سوالات چهارگزینه ای تاسیسات تهویه و تبرید

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب جزئیات معماری استخر - جلد اول

جزئیات معماری استخر - جلد اول

ناشر: انتشارات طراحان هنر
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روشهای نوین تهویه مطبوع

روشهای نوین تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی عمومی تاسیسات

نقشه کشی عمومی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب فرهنگ تأسیسات ساختمان

فرهنگ تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی استخر، سونا و جکوزی

مهندسی استخر، سونا و جکوزی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی تاسیسات

نقشه کشی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب دستنامه تاسیسات

دستنامه تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندس تاسیسات

دستیار مهندس تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی تاسیسات

محاسبات سرانگشتی تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی

راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب جکوزی - نصب، تعمیر و نگهداری

جکوزی - نصب، تعمیر و نگهداری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی

راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان