منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب طراحی سامانه های تبرید و سردخانه

طراحی سامانه های تبرید و سردخانه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب محاسبات سریع تهویه مطبوع

محاسبات سریع تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب محاسبات سریع تهویه مطبوع

محاسبات سریع تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3

طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سیستم های تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier v4.5

طراحی سیستم های تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier v4.5

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب فن ها و کمپرسورهای جریان محوری

فن ها و کمپرسورهای جریان محوری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات نما
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه (آب گرم)

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه (آب گرم)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای سریع طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی

راهنمای سریع طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی کانال - بر اساس استانداردهای ASHRAE و SMACNA

راهنمای طراحی کانال - بر اساس استانداردهای ASHRAE و SMACNA

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب توربین های بخار و گاز

توربین های بخار و گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان