منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب فن ها و کمپرسورهای جریان محوری

فن ها و کمپرسورهای جریان محوری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات نما
نویسنده:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طرح و اجرای موتورخانه (آب گرم)

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه (آب گرم)

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سریع طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی

راهنمای سریع طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب توربین های بخار و گاز

توربین های بخار و گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب سوالات چهارگزینه ای تاسیسات تهویه و تبرید

سوالات چهارگزینه ای تاسیسات تهویه و تبرید

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب جزئیات معماری استخر - جلد اول

جزئیات معماری استخر - جلد اول

ناشر: انتشارات طراحان هنر
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان