منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تجهیزات تبرید

تجهیزات تبرید

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

کتاب نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تأسیسات برودتی - ماشینهای مبرد

تأسیسات برودتی - ماشینهای مبرد

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تأسیسات

آخرین پدیده های مهندسی تأسیسات

ناشر: انتشارات روزبهان
نویسنده:

قیمت: ۳,۲۰۰ تومان

کتاب هندبوک مهندسی سیستم های تهویه

هندبوک مهندسی سیستم های تهویه

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب تهویه و تبرید

تهویه و تبرید

ناشر: انتشارات مطبوعات دینی
نویسنده:

قیمت: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب گرمایش از کف تشعشعی

گرمایش از کف تشعشعی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی گرمایش عومی

مهندسی گرمایش عومی

ناشر: انتشارات فرهنگ روز
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد دوم)

گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد دوم)

ناشر: انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد اول)

گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد اول)

ناشر: انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی سامانه های تبرید و سردخانه

طراحی سامانه های تبرید و سردخانه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب محاسبات سریع تهویه مطبوع

محاسبات سریع تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب محاسبات سریع تهویه مطبوع

محاسبات سریع تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان