منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب محاسبات گام به گام بار حرارتی و سرمایی ساختمان

محاسبات گام به گام بار حرارتی و سرمایی ساختمان

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب محاسبات گام به گام لوله کشی (حرارت مرکزی و تهویه مطبوع)

محاسبات گام به گام لوله کشی (حرارت مرکزی و تهویه مطبوع)

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب محاسبات گام به گام کانال کشی ساختمان

محاسبات گام به گام کانال کشی ساختمان

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب کلیات طراحی Piping

کلیات طراحی Piping

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع مدرن

تهویه مطبوع مدرن

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید (1-2)

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید (1-2)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

مبدل های حرارتی صفحه ای

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید (1-2)

حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید (1-2)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی تهویه مطبوع

مرجع کاربردی تهویه مطبوع

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب سایکرومتریک

سایکرومتریک

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع، گرمایش تهویه و تبرید ASHRAE

تهویه مطبوع، گرمایش تهویه و تبرید ASHRAE

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزار تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزار تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تجهیزات تبرید

تجهیزات تبرید

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان