منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب محاسبات گام به گام کانال کشی ساختمان

محاسبات گام به گام کانال کشی ساختمان

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب کلیات طراحی Piping

کلیات طراحی Piping

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید (1-2)

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید (1-2)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

مبدل های حرارتی صفحه ای

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید (1-2)

حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید (1-2)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی تهویه مطبوع

مرجع کاربردی تهویه مطبوع

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب سایکرومتریک

سایکرومتریک

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزار تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزار تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تجهیزات تبرید

تجهیزات تبرید

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

کتاب نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تأسیسات برودتی - ماشینهای مبرد

تأسیسات برودتی - ماشینهای مبرد

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان