منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب تهویه مطبوع، گرمایش تهویه و تبرید ASHRAE

تهویه مطبوع، گرمایش تهویه و تبرید ASHRAE

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزار تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزار تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

تبرید - طراحی سیستم های سرد کننده و سردخانه ها

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تجهیزات تبرید

تجهیزات تبرید

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تأسیسات برودتی - ماشینهای مبرد

تأسیسات برودتی - ماشینهای مبرد

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای تهویه مطبوع ساختمان های بلند مرتبه

راهنمای تهویه مطبوع ساختمان های بلند مرتبه

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تأسیسات

آخرین پدیده های مهندسی تأسیسات

ناشر: انتشارات روزبهان
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب هندبوک مهندسی سیستم های تهویه

هندبوک مهندسی سیستم های تهویه

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۶۲۰ تومان

کتاب تهویه و تبرید

تهویه و تبرید

ناشر: انتشارات مطبوعات دینی
نویسنده:

قیمت : ۲,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۴۳۰ تومان

کتاب طراحی سیستم های گرمایش از کف با استفاده از نرم افزار LoopCAD

طراحی سیستم های گرمایش از کف با استفاده از نرم افزار LoopCAD

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب گرمایش از کف تشعشعی

گرمایش از کف تشعشعی

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی گرمایش عومی

مهندسی گرمایش عومی

ناشر: انتشارات فرهنگ روز
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد دوم)

گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد دوم)

ناشر: انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد اول)

گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد اول)

ناشر: انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان