منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب شیرهای صنعتی

شیرهای صنعتی

ناشر: اتحاد
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب شرآلات صنعتی - استانداردهای طراحی و ساخت

شرآلات صنعتی - استانداردهای طراحی و ساخت

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی Piping

طراحی Piping

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اصول عملی اجرای خطوط لوله نفت و گاز

اصول عملی اجرای خطوط لوله نفت و گاز

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب اصول نوین لوله کشی گاز (خانگی و تجاری)

اصول نوین لوله کشی گاز (خانگی و تجاری)

ناشر: انتشارات راه نوین
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۶۵۰ تومان

کتاب راهنمای پایپین

راهنمای پایپین

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات گام به گام بار حرارتی و سرمایی ساختمان

محاسبات گام به گام بار حرارتی و سرمایی ساختمان

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب محاسبات گام به گام لوله کشی (حرارت مرکزی و تهویه مطبوع)

محاسبات گام به گام لوله کشی (حرارت مرکزی و تهویه مطبوع)

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب محاسبات گام به گام کانال کشی ساختمان

محاسبات گام به گام کانال کشی ساختمان

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب کلیات طراحی Piping

کلیات طراحی Piping

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع مدرن

تهویه مطبوع مدرن

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید (1-2)

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید (1-2)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

مبدل های حرارتی صفحه ای

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید (1-2)

حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید (1-2)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی تهویه مطبوع

مرجع کاربردی تهویه مطبوع

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب سایکرومتریک

سایکرومتریک

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان