منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب اصول طراحی لوله های جداری

اصول طراحی لوله های جداری

ناشر: انتشارات راه نوین
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان

کتاب کتاب جامع کاربردی تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصب دستگاه های حرارت مرکزی لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی و جگوزی

کتاب جامع کاربردی تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصب دستگاه های حرارت مرکزی لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی و جگوزی

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بازرسی و ارزیابی شبکه های لوله کشی

بازرسی و ارزیابی شبکه های لوله کشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب مرجع شیرهای صنعتی

مرجع شیرهای صنعتی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب لوله کشی گاز خانگی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه کامل سؤالات چهارگزینه ای و تشریحی - رشتۀ تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصاب موتور خانۀ شوفاژ

مجموعه کامل سؤالات چهارگزینه ای و تشریحی - رشتۀ تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصاب موتور خانۀ شوفاژ

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب کاویتاسیون در پمپ و شیر

کاویتاسیون در پمپ و شیر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب شیرهای صنعتی

شیرهای صنعتی

ناشر: اتحاد
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب شرآلات صنعتی - استانداردهای طراحی و ساخت

شرآلات صنعتی - استانداردهای طراحی و ساخت

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی Piping

طراحی Piping

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اصول عملی اجرای خطوط لوله نفت و گاز

اصول عملی اجرای خطوط لوله نفت و گاز

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب اصول نوین لوله کشی گاز (خانگی و تجاری)

اصول نوین لوله کشی گاز (خانگی و تجاری)

ناشر: انتشارات راه نوین
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۶۵۰ تومان

کتاب راهنمای پایپین

راهنمای پایپین

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات گام به گام بار حرارتی و سرمایی ساختمان

محاسبات گام به گام بار حرارتی و سرمایی ساختمان

ناشر: برادران منصوری
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان