منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی لوله های جداری

اصول طراحی لوله های جداری

ناشر: انتشارات راه نوین
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۴,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع شیرهای صنعتی

مرجع شیرهای صنعتی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب لوله کشی گاز خانگی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کاویتاسیون در پمپ و شیر

کاویتاسیون در پمپ و شیر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب شیرهای صنعتی

شیرهای صنعتی

ناشر: اتحاد
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب شرآلات صنعتی - استانداردهای طراحی و ساخت

شرآلات صنعتی - استانداردهای طراحی و ساخت

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی Piping

طراحی Piping

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان