منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب مرجع کاربردی پمپ و پمپاژ و پایپینگ

مرجع کاربردی پمپ و پمپاژ و پایپینگ

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب بازرسی و ارزیابی تله های بخار

بازرسی و ارزیابی تله های بخار

ناشر: انتشارات وزراء
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب تله بخار

تله بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب لوله های رسی به عنوان مجرا و فاضلابرو

لوله های رسی به عنوان مجرا و فاضلابرو

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب راهنمای کار با دیگ های بخار

راهنمای کار با دیگ های بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار

مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار

ناشر: انتشارات پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب در مورد تله های بخار

در مورد تله های بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب آموزش فنی و حرفه ای کشور - لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب

آموزش فنی و حرفه ای کشور - لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب

ناشر: انتشارات پارتیان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب لوله کشی صنعتی (Piping)

لوله کشی صنعتی (Piping)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب لوله کشی صنعتی

لوله کشی صنعتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب هیدرولیک جریان در خطوط لوله

هیدرولیک جریان در خطوط لوله

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی لوله های مدفون

تحلیل و طراحی لوله های مدفون

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبدلهای حرارتی پوسته و لوله - انواع . عملکرد . انتخاب

مبدلهای حرارتی پوسته و لوله - انواع . عملکرد . انتخاب

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان