منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب لوله کشی صنعتی (Piping)

لوله کشی صنعتی (Piping)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب لوله کشی صنعتی

لوله کشی صنعتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب هیدرولیک جریان در خطوط لوله

هیدرولیک جریان در خطوط لوله

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی لوله های جداری

اصول طراحی لوله های جداری

ناشر: انتشارات راه نوین
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۴,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع شیرهای صنعتی

مرجع شیرهای صنعتی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب لوله کشی گاز خانگی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کاویتاسیون در پمپ و شیر

کاویتاسیون در پمپ و شیر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان