منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب لوله کشی صنعتی (Piping)

لوله کشی صنعتی (Piping)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب لوله کشی صنعتی

لوله کشی صنعتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب هیدرولیک جریان در خطوط لوله

هیدرولیک جریان در خطوط لوله

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

محاسبات سرانگشتی خطوط لوله - جلد اول

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی لوله های مدفون

تحلیل و طراحی لوله های مدفون

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبدلهای حرارتی پوسته و لوله - انواع . عملکرد . انتخاب

مبدلهای حرارتی پوسته و لوله - انواع . عملکرد . انتخاب

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی لوله های جداری

اصول طراحی لوله های جداری

ناشر: انتشارات راه نوین
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

شناخت و بررسی اصول حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون در خاک

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان

کتاب کتاب جامع کاربردی تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصب دستگاه های حرارت مرکزی لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی و جگوزی

کتاب جامع کاربردی تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصب دستگاه های حرارت مرکزی لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی و جگوزی

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بازرسی و ارزیابی شبکه های لوله کشی

بازرسی و ارزیابی شبکه های لوله کشی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب مرجع شیرهای صنعتی

مرجع شیرهای صنعتی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب لوله کشی گاز خانگی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و تجاری

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه کامل سؤالات چهارگزینه ای و تشریحی - رشتۀ تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصاب موتور خانۀ شوفاژ

مجموعه کامل سؤالات چهارگزینه ای و تشریحی - رشتۀ تأسیسات حرارت مرکزی با آب گرم و نصاب موتور خانۀ شوفاژ

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب کاویتاسیون در پمپ و شیر

کاویتاسیون در پمپ و شیر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان