منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

ناشر: ادبستان
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب پمپ و پمپاژ کاربردی

پمپ و پمپاژ کاربردی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی و کاربرد انواع پمپ ها

مبانی و کاربرد انواع پمپ ها

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی پمپ و پمپاژ و پایپینگ

مرجع کاربردی پمپ و پمپاژ و پایپینگ

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب بازرسی و ارزیابی تله های بخار

بازرسی و ارزیابی تله های بخار

ناشر: انتشارات وزراء
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب تله بخار

تله بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب لوله های رسی به عنوان مجرا و فاضلابرو

لوله های رسی به عنوان مجرا و فاضلابرو

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار

مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار

ناشر: انتشارات پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب در مورد تله های بخار

در مورد تله های بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب لوله کشی صنعتی (Piping)

لوله کشی صنعتی (Piping)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب لوله کشی صنعتی

لوله کشی صنعتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب هیدرولیک جریان در خطوط لوله

هیدرولیک جریان در خطوط لوله

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان