منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب جوشکاری میگ/مگ - جوشکاری همراه با گاز محافظ

جوشکاری میگ/مگ - جوشکاری همراه با گاز محافظ

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی جوش

مهندسی جوش

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی جوش (فرآیندها، طراحی، بازرسی و علایم)

مهندسی جوش (فرآیندها، طراحی، بازرسی و علایم)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ترک هیدروژنی - جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی

ترک هیدروژنی - جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب جوشکاری - سرامیک . فلز

جوشکاری - سرامیک . فلز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مدیریت بازرسی جوش

مدیریت بازرسی جوش

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشتی در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه

ایمنی و بهداشتی در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب جوشکاری - با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ MIG/MAG

جوشکاری - با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ MIG/MAG

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش

دستورالعمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب آیین نامه جوشکاری سازه ای - مکمل لرزه ای

آیین نامه جوشکاری سازه ای - مکمل لرزه ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تکنولوژی بازرسی جوش

تکنولوژی بازرسی جوش

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

ناشر: ادبستان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب پمپ و پمپاژ کاربردی

پمپ و پمپاژ کاربردی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مبانی و کاربرد انواع پمپ ها

مبانی و کاربرد انواع پمپ ها

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاه های پمپاژ و پمپ

مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاه های پمپاژ و پمپ

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان