منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب دستورالعمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش

دستورالعمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب آیین نامه جوشکاری سازه ای - مکمل لرزه ای

آیین نامه جوشکاری سازه ای - مکمل لرزه ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تکنولوژی بازرسی جوش

تکنولوژی بازرسی جوش

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

ناشر: ادبستان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب پمپ و پمپاژ کاربردی

پمپ و پمپاژ کاربردی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مبانی و کاربرد انواع پمپ ها

مبانی و کاربرد انواع پمپ ها

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاه های پمپاژ و پمپ

مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاه های پمپاژ و پمپ

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی پمپ و پمپاژ و پایپینگ

مرجع کاربردی پمپ و پمپاژ و پایپینگ

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب بازرسی و ارزیابی تله های بخار

بازرسی و ارزیابی تله های بخار

ناشر: انتشارات وزراء
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب تله بخار

تله بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب لوله های رسی به عنوان مجرا و فاضلابرو

لوله های رسی به عنوان مجرا و فاضلابرو

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب راهنمای کار با دیگ های بخار

راهنمای کار با دیگ های بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار

مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار

ناشر: انتشارات پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب در مورد تله های بخار

در مورد تله های بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

توربین های بخار (طراحی، کاربرد، به روز رسانی)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب آموزش فنی و حرفه ای کشور - لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب

آموزش فنی و حرفه ای کشور - لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب

ناشر: انتشارات پارتیان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان