منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب اصول جوشکاری برق و گاز

اصول جوشکاری برق و گاز

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری آلومینیوم

تکنولوژی جوشکاری آلومینیوم

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی جوش

مهندسی جوش

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی جوش (فرآیندها، طراحی، بازرسی و علایم)

مهندسی جوش (فرآیندها، طراحی، بازرسی و علایم)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب جوشکاری - سرامیک . فلز

جوشکاری - سرامیک . فلز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازرسی جوش

مدیریت بازرسی جوش

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب جوشکاری - با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ MIG/MAG

جوشکاری - با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ MIG/MAG

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش

دستورالعمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان