منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب جوشکاری با الکترود پوشش دار (سطح E6 و E3)

جوشکاری با الکترود پوشش دار (سطح E6 و E3)

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب جوشکاری با قوس الکتریکی (جوشکاری برق SMAW)

جوشکاری با قوس الکتریکی (جوشکاری برق SMAW)

ناشر: انتشارات ماندگار
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری (جلد سوم - طراحی و بازرسی)

تکنولوژی جوشکاری (جلد سوم - طراحی و بازرسی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول جوشکاری برق و گاز

اصول جوشکاری برق و گاز

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق SMA W)

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق SMA W)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب فرآیندهای جوشکاری صنعتی - کلیات برق و آرگون

فرآیندهای جوشکاری صنعتی - کلیات برق و آرگون

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری آلومینیوم

تکنولوژی جوشکاری آلومینیوم

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب جوشکاری میگ/مگ - جوشکاری همراه با گاز محافظ

جوشکاری میگ/مگ - جوشکاری همراه با گاز محافظ

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی جوش

مهندسی جوش

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی جوش (فرآیندها، طراحی، بازرسی و علایم)

مهندسی جوش (فرآیندها، طراحی، بازرسی و علایم)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ترک هیدروژنی - جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی

ترک هیدروژنی - جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب جوشکاری - سرامیک . فلز

جوشکاری - سرامیک . فلز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مدیریت بازرسی جوش

مدیریت بازرسی جوش

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشتی در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه

ایمنی و بهداشتی در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب جوشکاری - با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ MIG/MAG

جوشکاری - با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ MIG/MAG

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان