منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد اول

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد اول

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب PDMS 12 - با معرفی اپلیکیشن FADP جهت تکمیل پروسۀ ADP

PDMS 12 - با معرفی اپلیکیشن FADP جهت تکمیل پروسۀ ADP

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی پایپینگ - شناخت اجزاء، طراحی و نقشه کشی

مرجع کاربردی پایپینگ - شناخت اجزاء، طراحی و نقشه کشی

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Section VIII و نرم افزار PVEite

طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Section VIII و نرم افزار PVEite

ناشر: ایده نگار
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع PDMS - مثلث نارنجی

راهنمای جامع PDMS - مثلث نارنجی

قیمت : ۶۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۰,۵۰۰ تومان

کتاب عیب یابی تقطیر

عیب یابی تقطیر

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۲۵۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی

مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای (کاردانی پیوسته) 1100 آزمون جوشکاری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای (کاردانی پیوسته) 1100 آزمون جوشکاری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب جوشکاری آرگون

جوشکاری آرگون

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب انجماد در جوشکاری

انجماد در جوشکاری

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب متالوژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل

متالوژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب متالورژی جوشکاری

متالورژی جوشکاری

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۵۱۰ تومان

کتاب روبات های جوشکار

روبات های جوشکار

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۹۲۰ تومان

کتاب جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن

جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۸۶۰ تومان

کتاب ضروریات جوشکاری

ضروریات جوشکاری

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان