منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب راهنمای کنترل و پایش ریزگردها در فعالیت های ساختمانی

راهنمای کنترل و پایش ریزگردها در فعالیت های ساختمانی

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ گاز رادن

ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ گاز رادن

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راهد مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب مقررات انتخاب وبهره برداری از سیستمهای سرمایشی در ساختمان های دولتی

مقررات انتخاب وبهره برداری از سیستمهای سرمایشی در ساختمان های دولتی

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد سوم

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد سوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد دوم

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد اول

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات - جلد اول

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب PDMS 12 - با معرفی اپلیکیشن FADP جهت تکمیل پروسۀ ADP

PDMS 12 - با معرفی اپلیکیشن FADP جهت تکمیل پروسۀ ADP

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی پایپینگ - شناخت اجزاء، طراحی و نقشه کشی

مرجع کاربردی پایپینگ - شناخت اجزاء، طراحی و نقشه کشی

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Section VIII و نرم افزار PVEite

طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Section VIII و نرم افزار PVEite

ناشر: ایده نگار
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع PDMS - مثلث نارنجی

راهنمای جامع PDMS - مثلث نارنجی

قیمت : ۶۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۰,۳۰۰ تومان

کتاب عیب یابی تقطیر

عیب یابی تقطیر

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۲۵۰ تومان