منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب عیب یابی تقطیر

عیب یابی تقطیر

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای (کاردانی پیوسته) 1100 آزمون جوشکاری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای (کاردانی پیوسته) 1100 آزمون جوشکاری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب جوشکاری آرگون

جوشکاری آرگون

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب انجماد در جوشکاری

انجماد در جوشکاری

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب متالورژی جوشکاری

متالورژی جوشکاری

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۹۰۰ تومان

کتاب روبات های جوشکار

روبات های جوشکار

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت: ۸,۸۰۰ تومان

کتاب جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن

جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب ضروریات جوشکاری

ضروریات جوشکاری

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب جوشکاری با الکترود پوشش دار (سطح E6 و E3)

جوشکاری با الکترود پوشش دار (سطح E6 و E3)

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب جوشکاری با قوس الکتریکی (جوشکاری برق SMAW)

جوشکاری با قوس الکتریکی (جوشکاری برق SMAW)

ناشر: انتشارات ماندگار
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری (جلد سوم - طراحی و بازرسی)

تکنولوژی جوشکاری (جلد سوم - طراحی و بازرسی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان