منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب تاسیسات مکانیکی - گرمایش . بهداشتی . تهویه

تاسیسات مکانیکی - گرمایش . بهداشتی . تهویه

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برق برای تهویه مطبوع

برق برای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کامل نرم افزار Carrier

راهنمای کامل نرم افزار Carrier

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب گرمایش و سرمایش در ساختمان (رویکردی نو)

گرمایش و سرمایش در ساختمان (رویکردی نو)

ناشر: شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۱۶۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در Carrier

طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در Carrier

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب اصول عملکرد و نگهداری چیلر و برج های خنک کننده

اصول عملکرد و نگهداری چیلر و برج های خنک کننده

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان

محاسبات سرانگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع خانگی و صنعتی

تهویه مطبوع خانگی و صنعتی

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب روش های پیشگیری از رسوب و خوردگی در تاسیسات حرارتی و برودتی

روش های پیشگیری از رسوب و خوردگی در تاسیسات حرارتی و برودتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع

راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان