منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

ناشر: انتشارات کتاب اترک
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مشعل های حرارتی

مشعل های حرارتی

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برق برای تهویه مطبوع

برق برای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کامل نرم افزار Carrier

راهنمای کامل نرم افزار Carrier

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب گرمایش و سرمایش در ساختمان (رویکردی نو)

گرمایش و سرمایش در ساختمان (رویکردی نو)

ناشر: شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۴۰۰ تومان