منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در مدارس

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در مدارس

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

تعمیر کار و نصاب کولرهای گازی و اسپیلت

ناشر: انتشارات کتاب اترک
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری

مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مشعل های حرارتی

مشعل های حرارتی

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب سونا - اصول، روشهای استفاده بهینه، تجهیزات

سونا - اصول، روشهای استفاده بهینه، تجهیزات

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب تاسیسات مکانیکی - گرمایش . بهداشتی . تهویه

تاسیسات مکانیکی - گرمایش . بهداشتی . تهویه

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

پرسش و پاسخ تأسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

تأسیسات حرارت مرکزی آبگرم و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برق برای تهویه مطبوع

برق برای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان